Pakalpojumi privātpersonām:
- tiesvedības
- krimināltiesības
- maksātnespējas tiesības
- ģimenes tiesības
- nekustamais īpašums
- darba tiesības
- komectiesības
- administratīvās tiesības
- darījumi un līgumi
- citi pakalpojumi

Pakalpojumi juridiskām personām:
- tievedības
- administratīvās tiesības -maksātnespējas tiesības
- darījumi un līgumi
- darba tiesības
- komerctiesības
- krimināltiesības
-nekustamais īpašums
- parādu piedziņa
- starptautiskie darījumi
- citi pakalpojumi