2016.gada nogalē Apvienības I.K.P. biedri izveidoja lekciju ciklu 
“Mediācija - alternatīva domstarpību risināšanā ar  vidutāja starpniecību.”

Ar klausītājiem un aktīviem līdzdalībniekiem tikāmies vairākās Latvijas vietās.

Sirsnīgu paldies vēlamies pateikt gan visiem klausītājiem, gan iestāžu un uzņēmumu vadītājiem,
kuri laipni atvēlēja telpas kopā būšanai! Paldies!

 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra - Rēzeknes filiāle (01.11.2016.)

Šīs  ievadlekcijas dalībnieki bija NVA darbinieki, kuri ikdienā apkalpo LR iedzīvotājus, veic pārrunas, piedāvā apmācības un,
protams, palīdz risināt dažāda līmeņa konfliktus.

Ar piemēriem tika izprasta konfliktu būtība un metodes, kā mediators palīdz konfliktā esošajām pusēm.

 

Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvalde (10.11.2016.)

Jelgavā tikāmies ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes un medicīnas aprūpes centra darbiniekiem.

Klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijā, minot piemērus no ikdienas konfliksituācijām, uzdodot jautājumus
par šo situāciju iespējamo atrisināšanu. Tika izspēlēta neliela “lomu spēle” , kas ļāva dziļāk izprast mediatora lomu, nepieciešamo kompetences apjomu, īpašības.

 

Sevis pilnveidošanas centrs “Rītausma” , Valmiera (23.11.2016.)

Savukārt šīs ievadlekcijas klausītāji pārstāvēja dažādas nozares – uzņēmuma vadītājs, tekstilmāksliniece, veterinārārste, individuālais komersants. Atraktīva un atvērta darba komanda.

Darba metode šajā grupā tika pieskaņota klausītāju temperamentiem un darbs notika vienlaicīgi spēlējot “lomu spēli”
un apgūstot mediācijas principus, metodes, tiesiko regulējumu.

 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centrs” (01.12.2016.)

Uz šo tikšanos ieradās LLU studenti kopumā pārstāvot 7 fakultātes.

Atsaucība, interese, degsme ar kādu jaunieši strādāja , ļāva plašā diapazonā iepazīstināt gan ar mediācijas teorētisko,
gan praktisko pusi. Tika izspēlētas vairākas “lomu spēles”, kuru laikā dalībnieki aktīvi strādāja un,
uzdodot jautājumus, iepazina mediatora darba metodes, īpašības, saprata klausīšanās nozīmību šajā procesā.