2018.gada 20.jūlijā bijām kopā brīvprātīgo lidzgaitnieku saliedēšanas pasākumu pie Vecumnieku ezera, ko organizēja  brīnišķigi cilvēki gan no Biedrības "Bona Fide Latvija"  (un  tulkojumā "Bona Fide" no latīņu valodas nozīmē - GODPRĀTĪGI ), gan atvērti un dodoši cilvēki no Valsts Probācijas dienesta.

Ar katru šādu tikšanos vēl vairāk nostiprinam pārliecību par ik viena cilvēka nozīmību un mūsu kā cilvēku spēku.

Un par šo visu konkrēti ir noteikts Biedrības "Bona Fide Latvija" mērķos: 
"stiprināt bijušo notiesāto, tostarp bijušo ieslodzīto spējas iekļauties sabiedrībā, veicinot viņu profesionālās un/ vai vispārējās prasmes un iemaņas, organizējot pasākumus, kas vērsti uz bijušo notiesāto sociālā kapitāla attīstīšanu, veicinot valsts piedāvāto pakalpojumu pieejamību bijušajiem notiesātajiem."

Gaidam brīvprātīgos, lai būtu kopā godprātīgā darbā no sirds un atpūstos Latvijas zaļajās ārēs priecājoties par dzīvi un būšanu par cilvēku. Paldies, visiem, par piedalīšanos pasākumā. Paldies par Jūsu brīvprātīgi ieguldīto darbu arī no mums :)

Vairāk foto variet aplūkot arī ŠEIT