20. un 21. maijā Jelgavā norisinājās jau 3. zināšanu festivāls HELSUS 2017!

Patīkamā atmosfērā jaunas zināšanas, pieredzi un sajūtas sniedza vairāk kā 240 Latvijas un ārvalstu speciālisti, starp šiem speciālistiem bijām arī mēs - Tālākizglītības centrs Dialoga māksla.

Šeit pavisam neliels ieskats sajūtās un notikumos mūsu stendā, bet HELSUS mājaslapā var aplūkot vairāk bildes, video un lasīt aprakstus par pasākumu!

20.05.  Velta golubina stāstīja par Latvisko dzīves ziņu un koku dziedniecisko spēku, tikāmies ar interesentiem konsultācijās, stāstījām par savstarpējo komunikāciju, tās tipiem un iespējām.

21.05.  Runājām par dialogu kā iespēju atrast sevi un citus, par veidiem kā risināt konfliktus un to cik svarīga ir sapratne komunikācijā.

 

 


 

2016.gada nogalē Apvienības I.K.P. biedri izveidoja lekciju ciklu 
“Mediācija - alternatīva domstarpību risināšanā ar  vidutāja starpniecību.”

Ar klausītājiem un aktīviem līdzdalībniekiem tikāmies vairākās Latvijas vietās.

Sirsnīgu paldies vēlamies pateikt gan visiem klausītājiem, gan iestāžu un uzņēmumu vadītājiem,
kuri laipni atvēlēja telpas kopā būšanai! Paldies!

 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra - Rēzeknes filiāle (01.11.2016.)

Šīs  ievadlekcijas dalībnieki bija NVA darbinieki, kuri ikdienā apkalpo LR iedzīvotājus, veic pārrunas, piedāvā apmācības un,
protams, palīdz risināt dažāda līmeņa konfliktus.

Ar piemēriem tika izprasta konfliktu būtība un metodes, kā mediators palīdz konfliktā esošajām pusēm.

 

Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvalde (10.11.2016.)

Jelgavā tikāmies ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes un medicīnas aprūpes centra darbiniekiem.

Klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijā, minot piemērus no ikdienas konfliksituācijām, uzdodot jautājumus
par šo situāciju iespējamo atrisināšanu. Tika izspēlēta neliela “lomu spēle” , kas ļāva dziļāk izprast mediatora lomu, nepieciešamo kompetences apjomu, īpašības.

 

Sevis pilnveidošanas centrs “Rītausma” , Valmiera (23.11.2016.)

Savukārt šīs ievadlekcijas klausītāji pārstāvēja dažādas nozares – uzņēmuma vadītājs, tekstilmāksliniece, veterinārārste, individuālais komersants. Atraktīva un atvērta darba komanda.

Darba metode šajā grupā tika pieskaņota klausītāju temperamentiem un darbs notika vienlaicīgi spēlējot “lomu spēli”
un apgūstot mediācijas principus, metodes, tiesiko regulējumu.

 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centrs” (01.12.2016.)

Uz šo tikšanos ieradās LLU studenti kopumā pārstāvot 7 fakultātes.

Atsaucība, interese, degsme ar kādu jaunieši strādāja , ļāva plašā diapazonā iepazīstināt gan ar mediācijas teorētisko,
gan praktisko pusi. Tika izspēlētas vairākas “lomu spēles”, kuru laikā dalībnieki aktīvi strādāja un,
uzdodot jautājumus, iepazina mediatora darba metodes, īpašības, saprata klausīšanās nozīmību šajā procesā.