Kādam  mediatoru mācības jau ir noslēgušās, kādam – viss vēl procesā. Mēs, domājot par Jūsu praksēm un protams arī par sertifikācijas pārbaudījumu mediatoriem, esam izveidojuši Tālākizglītības programmu tieši mediatoriem. Būtiskākais – paralēli teorijai ir praktizēšana. Šajā izglītības programmā ir paredzēts gan viens, gan otrs.

13.jūnijs 2018.gads
Laiks:  14.3o – 17.3o
Maksa: EUR 26
Ģimene un skola – sistēma sistēmā    
Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi
 • Ģimenes sistēmas veidi un kopīgas telpas izveidošana
 • Ģimenes locekļu lomas, pienākumi un tiesības
 • Izpratne par izglītojamo un pedagogu tiesībām un pienākumiem
 • Izpratne par komunikācijas barjerām un to pārvarēšana
 • Ieskats divu sistēmu dialogā – ģimene un skola
27.jūnijs 2018.gads
Laiks:  14.3o – 17.3o
Maksa: EUR 26
Komercmediācija (1.daļa)        
Paralēli lomu spēles,
praktiski uzdevumi
 • Atšķirības konflikta apstrādes metodikā 
 • Mediācijas procesa fāzes. Kopējo un atsevišķo sesiju izmantošana
 • Mediācijas principi
 • Problēmu definēšana 
 • Mediantu loma. Mediācija kā mācību process 
 • Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā 
 • Mediācijas menedžments
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
18.jūlijs 2018.gads
Laiks:  14.3o – 17.3o
Maksa: EUR 26
Komercmediācija (2.daļa)
Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi
 • Pārrunu vešanas DNS 
 • SVID analīze 
 • Komediācija
8.augusts 2018.gads
Laiks:  14.3o – 17.3o
Maksa: EUR 26
Emocionālā inteliģence – palīgs profesionālajā darbā.
Paralēli lomu spēles, praktiski uzdevumi
 • Emocijas , jūtas, intelekts;
 • Empātija - palīgs vai slogs;
 • Stress, tā rašanās un vadības metodikas;
 • Laimes sajūtas audzināšana